ARTIST STATEMENT

 

As a visual artist, I communicate with the viewer primarily on a visual level.
As a painter, I speak the language of structures and composition.
As a person, I want to have an opinion.
As a spectator, I expect catharsis.
As a creator, I want to stop time.

Over time I take the message of art more and more responsibly and paradoxically more playfully.
Over the past years, my work has been moving towards abstraction. Abstract represents freedom from rules.
It is sincere but also speculative.  I am inspired by the absurdity of everyday life. Situations and contexts that arise accidentally, or from time to time I become their director. I focus on topics such as identity,
collective identity, identity and the position of painting in art and time analysis. Currently I reflect on the period of modernism and work with a sense of nostalgia. I create overlaps between old and new, between nature and city,
between past and present. I devote myself to painting, collage, video and action art.

 

/SK/

Ako vizuálna umelkyňa komunikujem s divákom primárne na vizuálnej rovine.
Ako maliarka rozprávam rečou štruktúr a kompozície. 
Ako človek chcem mať názor.
Ako diváčka očakávam katarziu. 
Ako tvorkyňa chcem zastaviť čas. 

Posolstvo umenia beriem čím ďalej tým zodpovednejšie, paradoxne viac hravo. 
Počas uplynulých rokov moja tvorba sa začala uberať smerom k abstrakcii. Abstrakcia predstavuje slobodu pravidiel.
Je úprimná, ale aj špekulatívna. 
Inšpiruje ma absurdnosť každodenností. Situácie a súvislosti, ktoré vzniknú náhodne,
alebo z času na čas sa stanem ich režis
érkou. Venujem sa témam identity, kolektívnej identity, identity a pozície maľby
v umení
a analýze času. Aktuálne reflektujem na obdobie modernizmu a pracujem s pocitom nostalgie.
Vytváram presahy medzi starý
m a novým, medzi prírodou a mestom, medzi minulosťou a prítomnosťou.
Venujem sa maľbe, koláži, videu, akčn
ému umeniu.